Welkom in Súdwest-Fryslân. De regio kenmerkt zich door het evenwicht tussen toerisme en ongerepte natuur. Een verscheidenheid aan landschappen, prachtige uitzichten en aantrekkelijke recreatiegebieden waar ieder seizoen zijn eigen chame heeft.

logo altyd wolkom

In Woudsend heeft de traditionele handel, scheepsbouw en binnenvisserij plaatsgemaakt voor toeristische bedrijvigheid en kleinschalige industrie. Toch is de charme van vroeger bewaard gebleven in dit gezellige dorp gelegen tussen het Hegemer Mar en het Sleattemer Mar.

voormalige gereformeerde kerk vanaf brug
Foto: https://commons.wikimedia.org

De doorgaande vaart door het dorp, De Ie, was vroeger een deel van de belangrijke verbindingsroute tussen Leeuwarden, Sneek en het IJsselmeer. Nadat het Prinses Margrietkanaal was gegraven, kwam Woudsend aan rustiger vaarwater te liggen.

De historische panden in het beschermde dorpscentrum, met haar smalle stegen uitkomend op de Eewal, herinneren nog aan een rijk verleden. Kooplieden uit Woudsend dreven handel met de Hollandse en Duitse Hanzesteden. Binnenvissers uit Woudsend visten onder andere op paling.

molen de jager vanaf brug
Foto: www.friesland.nl

Beeldbepalend voor Woudsend zijn de molens en kerken

Aan de Molestrjitte staat de korenmolen 't Lam, uit het eind van de 17e eeuw. Deze achtkante bovenkruier is een monnikkorenmolen met stelling. De tweede molen aan De Ie is houtzaagmolen De Jager uit 1719. Deze achtkante bovenkruier op vierkante onderbouw is een typische Friese molen.

Woudsend is een dorp met vier kerken. De Rooms-Katholieke schuilkerk heeft een prachtig interieur. Het karmalietenklooster dat heeft gestaan op de plaats waar nu de Nederlands-Hervormde kerk staat (aan het Ald Tsjerkhof) is de eerste bebouwing geweest waaruit later Woudsend langzaam is ontstaan. De Gereformeerde kerk direct aan het water heeft een woonfunctie gekregen. Het vierde kerkgebouw is de Doopsgezinde kerk, waarin tegenwoordig een restaurant is gehuisvest.

De buitengebieden Indijk, Ypecolsga, Koufurderrige en Smallebrugge horen bij Woudsend.